CĂN HỘ ANH HUY

CĂN HỘ ANH HUY

Diện tích: 86m2 Năm: 2018 Thiết kế: Team Kén Xinh

CĂN HỘ ANH HUY

CĂN HỘ ANH HUY

Diện tích: 86m2 Năm: 2018 Thiết kế: Team Kén Xinh

CĂN HỘ ANH HUY

CĂN HỘ ANH HUY

Diện tích: 86m2 Năm: 2018 Thiết kế: Team Kén Xinh

CĂN HỘ ANH HUY

CĂN HỘ ANH HUY

Diện tích: 86m2 Năm: 2018 Thiết kế: Team Kén Xinh

CĂN HỘ ANH HUY

CĂN HỘ ANH HUY

Diện tích: 86m2 Năm: 2018 Thiết kế: Team Kén Xinh

CĂN HỘ ANH HUY

CĂN HỘ ANH HUY

Diện tích: 86m2 Năm: 2018 Thiết kế: Team Kén Xinh

CĂN HỘ ANH HUY

CĂN HỘ ANH HUY

Diện tích: 86m2 Năm: 2018 Thiết kế: Team Kén Xinh

CĂN HỘ ANH HUY

CĂN HỘ ANH HUY

Diện tích: 86m2 Năm: 2018 Thiết kế: Team Kén Xinh

CĂN HỘ ANH HUY

CĂN HỘ ANH HUY

Diện tích: 86m2 Năm: 2018 Thiết kế: Team Kén Xinh

CĂN HỘ ANH HUY

CĂN HỘ ANH HUY

Diện tích: 86m2 Năm: 2018 Thiết kế: Team Kén Xinh

CĂN HỘ ANH HUY

CĂN HỘ ANH HUY

Diện tích: 86m2 Năm: 2018 Thiết kế: Team Kén Xinh

CĂN HỘ ANH HUY

CĂN HỘ ANH HUY

Diện tích: 86m2 Năm: 2018 Thiết kế: Team Kén Xinh

CĂN HỘ ANH HUY

CĂN HỘ ANH HUY

Diện tích: 86m2 Năm: 2018 Thiết kế: Team Kén Xinh

CĂN HỘ ANH HUY

CĂN HỘ ANH HUY

Diện tích: 86m2 Năm: 2018 Thiết kế: Team Kén Xinh

CĂN HỘ ANH HUY CĂN HỘ ANH HUY CĂN HỘ ANH HUY CĂN HỘ ANH HUY CĂN HỘ ANH HUY CĂN HỘ ANH HUY CĂN HỘ ANH HUY CĂN HỘ ANH HUY CĂN HỘ ANH HUY CĂN HỘ ANH HUY CĂN HỘ ANH HUY CĂN HỘ ANH HUY CĂN HỘ ANH HUY CĂN HỘ ANH HUY
CĂN HỘ ANH HUY
Location : Richstar apartment, 278 Hoa Binh, Tan Phu District, HCMC
Client : Mr.Huy
Area : 86m2
Year : 2018
Design team : Ken Xinh Arch
Describe : Test